PDF Print E-mail

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(www.philosophical-research.org)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ


ΚΥΚΛΟΣ ΚΕ’
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 - 2012

ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ
Φυσική Ιστορία του Ανθρώπου
Ή   
Ανθρώπινη Φύση και Ανέλιξη
(από τις Δυναμερές Πρωταρχές
μέχρι την Ακμή της Τελειότητας)Το δεύτερο Σεμινάριο μετά τις εορτές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου του Σωτηρίου και Αναγεννητικού έτους 2012, στις 8.30 μ.μ.
Το θέμα του είναι:

Μεσοδιάστημα: οι Σκοτεινοί Αιώνες.
(Τα προ της Γέννας:Μετακινήσεις Φύλων,
Αποικισμός και Γεωμετρική Εποχή).

Στο Α΄ Μέρος του τρέχοντος Κύκλου ωρίσαμε κατά την πρώτη συνάντησή μας την ουσία του ανθρώπου. Στα υπόλοιπα Σεμινάρια του Κύκλου διεξωδεύσαμε την ανέλιξη του ανθρώπου από τις πρώτες απαρχές της ενεργού παρουσίας του επί γης μέχρι το τέλος της 2ης      χιλιετίας π.Χ. Η ιστορία είναι ακριβώς αυτή η ανέλιξη, η εκτύλιξη ή εκδίπλωση της φύσης του ανθρώπου μέσα στον χρόνο.

Αντίστοιχα στο Β΄Μέρος του εφετινού προγράμματος των συναντήσεων μας ξεκινήσαμε την προηγούμενη  Πέμπτη καθορίζοντας την πεμπτουσία του Ελληνισμού, την φύση του Κλασσικού ως Επανάστασης του Λόγου, ενός γεγονότος που έχω αναλύσει ως δεύτερου σημαντικώτερου φαινομένου στην ανθρώπινη ιστορία μετά την Νεολιθική Επανάσταση (γεωργία και κτηνοτροφία, εργαλεία, χωριό) – δεύτερου στον χρόνο, όχι στην σημασία. Η Επανάσταση του Λόγου επιτυγχάνει την τέλεια πραγμάτωση της ουσίας του ανθρώπου και αυτό καθιστά το Κλασσικό σημείο ουσιώδους αναφοράς για την μετέπειτα ιστορία.

Την θεμελίωση της κλασσικής Ελληνικής Επανάστασης του Λόγου που ανέπτυξα την περασμένη Πέμπτη θα συνοψίσω και εμβαθύνω σε ένα προσεχές Κείμενο Σκάψης, το τρίτο της παρούσας περιόδου. Τώρα τονίζω ότι ακριβώς όπως στο Α΄ Μέρος την αφηρημένη και φιλοσοφική διατύπωση ακολούθησε η ιστορική εκδίπλωσή της (ο χρόνος είναι η κινουμένη εικών της αιωνιότητας, είπε ο Πλάτων), έτσι και τώρα τον ορισμό της ουσίας του Ελληνικού κλασσικού θα ακολουθήσει η εκτύλιξη στο χρόνο του όρου και ορισμού της αιώνιας φύσης του ελληνισμού. Η εκτύλιξη αυτή είναι η πραγμάτωση της ουσίας του κλασσικού από το σπέρμα του μέχρι την ακμή της τελειότητάς του, από τις ρίζες του μέχρι το άνθος του κάλλους του και τον παντελή καρπό του.

Θα αρχίσουμε αυτήν την Πέμπτη με τις ρίζες και τις πρωταρχές.

Μετά την κατάρρευση του Συστήματος Ισορροπίας Δυνάμεων και των  Πολιτισμών της Εποχής του Χαλκού στο τέλος της 2ης   χιλιετίας π.Χ. και πριν την χαρακτηριστική ανάδυση του Ελληνικού Λόγου μεσολαβεί το Μεσοδιάστημα των Σκοτεινών Αιώνων. Το σκότος αυτό είναι ο θάνατος του παληού και η σύλληψη του καινούριου στην Κοσμική Μήτρα. Θα μπούμε λοιπόν στην σκοτεινή μήτρα της ιστορίας για να φωτίσουμε με δέος και με την βοήθεια του Ήλιου της Νύχτας της διεργασίες που ωδήγησαν στην κραταιή γέννα του Μεγάλου Φωτός του κόσμου, του Λόγου του Όντος, του Φάνητα της ιστορικής  Δημιουργίας.

Από χωρολογικής άποψης θα μεταβούμε στον Ελλαδικό χώρο. Ο χώρος αυτός ειχε καταλήξει να αποτελεί ένα κέντρο ισχύος στο παγκόμιο σύστημα, με την Μινωική θαλασσοκρατία και περισσότερο με την Μυκηναική προβολή δύναμης. Με την Επανάσταση του Λόγου ο χώρος καθίσταται η απόλυτος οικουμενική εστία.

Στον χώρο αυτόν, που από περιφέρεια θα γίνει παγκόσμιο κέντρο, τρία χαρακτηριστικά φαινόμενα των σκοτεινών αιώνων, και γενικώτερα της περιόδου από τους Υστερομυκηναικούς και Υπομυκηναικούς χρόνους μέχρι το τέλος των γεωμετρικών, θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα την Πέμπτη. Οι Μετακινήσεις ηρωικών μορφών και λαών (Κάθοδος των Δωριέων), η έκρηξη του Αποικισμού σε διάφορες φάσεις και περιόδους (Ιωνικός Αποικισμός κλπ.), και ο Γεωμετρικός πολιτισμός. Θα δούμε την συνοχή αυτών των φαινομένων στην προετοιμασία της Μεγάλης Γέννας, τις ριζικές καταβολές της Μεγάλης Επανάστασης που προκαλεί το φανέρωμα του Φωτός του Κόσμου, του Λόγου του Όντος.     
***   

Οι συναντήσεις των Σεμιναρίων γίνονται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α’, 2ος όροφος.
Μετά την ομιλία ακολουθεί διεξοδική, ανοικτή συζήτηση.
Η εισοδος είναι ελεύθερη.

(www.philosophical-research.org)  

***