Home » Seminars » ΚΑ' Κύκλος » Σεμινάριο 1  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚA΄ ΚΥΚΛΟΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρχισε την προηγούμενη Πέμπτη με ιδιαίτερη επιτυχία ο νέος ΚΑ΄ Κύκλος των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου που διοργανώνει στην πόλη μας για 11 χρόνια τώρα ο φιλόσοφος Απόστολος Πιερρής, διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών. Το Ινστιτούτο μέσα σε λίγα χρόνια από τη σύστασή του έχει κερδίσει με τις δραστηριότητές του υψηλή αναγνώριση, κύρος και αξιοπιστία στη διεθνή ερευνητική σκηνή.

Οι Κύκλοι των Σεμιναρίων της Πάτρας απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό των ατόμων με ανεξάρτητη, ελεύθερη και κριτική σκέψη. Ο βασικός σκοπός τους είναι τριπλός. Πρώτον, να προσφέρουν ολοκληρωμένες σε βάθος αναλύσεις πάνω σε καίρια θέματα, θεωρητικά και πρακτικά, πολιτισμού και ιστορίας. Δεύτερον, να ανακαλύψουν και επανεργοποιήσουν τον κλασσικό Λόγο, ως τρόπο σκέψης διαχρονικά και καθολικά αποκαλυπτικό της πραγματικότητας και λειτουργικό στην πράξη, ένα μοναδικό εργαλείο κατανόησης στη θεωρία και καθοδήγησης στη δράση. Τρίτον, να θεσμοθετήσουν ένα forum συζητήσεων και επαφών για όσους θέλουν να έχουν το μυαλό τους ανοιχτό, την κρίση τους ακονισμένη και την ύπαρξή τους γεμάτη και πλούσια.

Για την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Στον παρόντα Κύκλο η θεματική περιστρέφεται γύρω από εξαιρετικα σημαντικα πρακτικά θέματα αμέσου ενδιαφέροντος. Τελικά πρόκειται για το ζήτημα του μέλλοντος αυτής της χώρας στον αιώνα που άρχισε. Ταυτόχρονα μας απασχολεί και πώς η στέρεη θεωρητική γνώση που εξασφαλίζει ο κλασσικός Λόγος εφαρμόζεται στην ασφαλή πρόγνωση των εξελίξεων, στη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής και στη δραστική επιτυχία.

Ο γενικός κύκλος των σεμιναρίων του φθινοπωρινού κύκλου είναι:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κεντρικό και καθοριστικό ρόλο του Ελληνισμού στην εξέλιξη και τον σκοπό της ιστορίας. Δηλαδή αφ’ ενός να βρούμε και εξιχνιάσουμε το Νου της Ιστορίας.  Και αφ’ετέρου να εντοπίσουμε την θέση του Ελληνισμού σε αυτόν.

Στο πρώτο σεμινάριο, ανακαλύψαμε τους θεμελιώδεις γενικούς ιστορικούς Νόμους. Αυτό βοήθησε  να καταλάβουμε τις ιστορικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας και να αποκτήσουμε βέβαιη γνώση των βασικών χαρακτηριστικών της νέας περιόδου στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος.  Προσδιορίσαμε την αληθή φύση της Παγκοσμιοποίησης: προϊούσα συνθετώτερη φυσική οργάνωση όλης της ανθρωπότητας χωρίς ομογενοποίηση. Διαπιστώθηκε η κεντρικότητα και ο εστιακός ρόλος της Αμερικής στο παγκόσμιο ενοποιούμενο πεδίο, εις επαλήθευση των ιδρυτικών προδιαγραφών της και του συστατικού της βιώματος.

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με θέμα:

Ελληνισμός και το Κεντρικό Σύστημα της Ιστορίας

Την κεντρική Ιστορία του ανθρώπου τα τελευταία 6.000 χρόνια καθόρισαν εξελίξεις που άρχισαν στο Μεσανατολικό Γόνιμο Τόξο, επεκτάθηκαν στο Ιράν και στον Αιγαιακό χώρο, και διαδοχικα περιέλαβαν την Ιταλία, μετά την Ευρώπη και τελικά την Αμερική. Θα αναζητήσουμε τον ρόλο του Ελληνισμού στις εξελίξεις αυτές ως πολιτιστικού παράγοντα, πρωτίστως ως δομημένου τρόπου σκέψης και ως ιεραρχημένου συστήματος αξιών, ως θεωρητικού και πρακτικού Λόγου, ως θεωρητικής σοφίας, δημιουργικής τέχνης και πρακτικής φρόνησης.

Με αυτόν τον κύκλο των Σεμιναρίων εγκαινιάζεται μια συνεργασία του Ινστιτούτου με τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄.

Μετά την ομιλία ακολουθεί ανοικτή συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.