Home » Seminars » Κύκλος ΚΒ΄ B » Σεμινάριο 1ο  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚΒ΄ ΚΥΚΛΟΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο νέος ΚΒ΄ Κύκλος των Σεμιναρίων Σεμιναρίων ΙστορικοΦιλοσοφικού Λόγου, που διοργανώνει στην Πάτρα ο Απόστολος Πιερρής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών, περιλαμβάνει δυο παράλληλες σειρές εκδηλώσεων. Η πρώτη άρχισε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και έχει σαν θέμα την καθολική χρεωκοπία του νεοελληνισμού και του νεοελληνικού κράτους και τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συνολικής στρατηγικής αναγέννησης της Ελλάδας ως αποτυχημένης χώρας. Ο γενικός τίτλος της σειράς αυτής (σειρά Α) είναι:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

 

Ταυτόχρονα θα διεξάγεται μια δεύτερη σειρά εκδηλώσεων (σειρά Β΄) που σκοπό έχει να δείξει μέσω της αντιπαραβολής με την πρώτη τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ της αξίας του Ελληνισμού και της απαξίας του Νεοελληνισμού.

 

Ελληνισμός είναι το περιεχόμενο του κλασσικού θαύματος, της ιστορικής δηλαδή πραγματικότητας που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο την αρχαία εποχή και συνίσταται σε έναν ορισμένο τρόπο σκέψης και σε έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής, σε ένα σύστημα αντιλήψεων για τη δομή της ύπαρξης, την κοσμική τάξη, τη φύση του ανθρώπου και τους συσχετισμούς της ανθρώπινης κοινωνικότητας, και σε ένα σύστημα αξιών για την ζωή που βασίζεται στις αντιλήψεις αυτές. Ελληνισμός είναι το πολιτιστικό ολοκλήρωμα του ιδιωτικού και δημόσιου βίου της αρχαίας Ελλάδας, με τις φάσεις ανάπτυξής του και την ακμή των κλασσικών χρόνων.

 

Ο Ελλληνισμός απεδείχθη σταθερά καθολικής και διαχρονικής αξίας. Η ιστορία της ανθρωπότητας στο κεντρικό σύστημα της ιστορίας (από τις πρώτες συσσωματώσεις της Αιγύπτου και της Βαβυλωνίας μέχρι την τωρινή παγκοσμιοποίηση και πέραν αυτής), μετά από την επανάσταση του Λόγου (που αποτελεί την ουσία του Ελληνισμού) καθορίζεται από την αναφορά της προς αυτήν, και πριν από αυτήν αναδεικνύεται ως διαδικασία προετοιμασίας της. Τονίζεται έτσι η σκοπιμότητα και τελεολογία της ιστορίας.

 

Το θαύμα του κλασσικού Ελληνισμού αποτελεί την άνθιση της δεύτερης μεγάλης επανάστασης στην ιστορία του ανθρώπου μετά τη Νεολιθική Επανάσταση. Πρόκειται για την Επανάσταση του Λόγου, πυρήνας της οποίας είναι η βαθύτερη αποκάλυψη της τάξης του κόσμου, της λογικής του όντος, της δομής της ύπαρξης – και κατά συνέπεια η διαυγέστερη συνείδηση της λογικότητας του νου και η αποτελεσματικότερη οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας ατομικά και συλλογικά.

 

Θεμελιώδες συστατικό της επανάστασης του Λόγου είναι η ανακάλυψη της μορφής, ως ουσίας των πραγμάτων και ενεργής ιδέας της ύπαρξής των. Από τον πόλεμο έως την οικονομία, από τη δομή της πόλης έως τη δομή της πολιτικής εξουσίας σε αυτήν, από τη φιλοσοφία έως τη λογοτεχνία και έως τη θρησκευτικότητα, η μορφή αναδύεται ως κεντρικός παράγοντας του κλασσικού βιώματος. Στην Β΄ σειρά των Σεμιναρίων θα αναλύσουμε την κλασσική μορφή πρώτα ως προς τη γένεσή της από το σύμβολο και το σχήμα, μετά σύμφωνα με την χαρακτηριστική ιδιοτυπία και τελειότητά της στον Ελληνισμό, και τέλος στη συνέχεια εν σχέσει προς τις μεταμορφώσεις της στην Ιστορία όταν πολιτιστικές μεταβολές την καλούν διαδοχικά να εκφράσει το συγκεκριμένο, το επέκεινα και το άπειρο. Ο γενικός τίτλος της Β΄ σειράς είναι:

 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

Με αυτό δεν εννοώ απλά τη μορφή στην Τέχνη, αλλά και την εσωτερική σχέση της κλασσικής μορφής προς την κλασσική τέχνη, με την πλήρη της έννοια, τη σοφία του ποιείν, την αποτελεσματική γνώση του να κάνεις πράγματα με νόημα και ζωή.

 

Η σειρά Β θα αρχίσει τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 7.00 το βράδυ με θέμα:

 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ:

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 

Ο τρόπος που ο άνθρωπος αρχικά συλλαμβάνει και διαρθρώνει την πραγματικότητα είναι συμβολικός. Το σύμβολο επέχει τη θέση της έννοιας με μια μαγική πληρεξουσιότητα δύναμης. Είναι το υποκατάστατο του πράγματος στη βαθύτερη πραγματικότητά του. Η μίμηση (ως αναπαράσταση της πραγματικότητας) λαμβάνει εδώ τις πρωταρχές της. Θα δούμε πώς αυτό εκφράζεται στα πρώτα δημιουργήματα της τέχνης του προϊστορικού ανθρώπου και θα μελετήσουμε την πρώιμη αντίληψη της μορφής που αυτά αναδεικνύουν.

 

Οι εκδηλώσεις της Β΄ σειράς γίνονται στο βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ – DISCOVER», Πατρέως 30.

 

Θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα.

 

Οι ομιλίες αυτές θα συνοδεύονται από προβολή πλούσιου οπτικού υλικού.

Μετά τις ομιλίες ακολουθεί διεξοδική συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.