Home » Seminars » ΚΑ' Κύκλος » Σεμινάριο 9  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚA΄ ΚΥΚΛΟΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλείνει την Τετάρτη ο ΚΑ’ Κύκλος των Σεμιναρίων ΙστορικοΦιλοσοφικού Λόγου, που διοργανώνει στην Πάτρα ο φιλόσοφος Απόστολος Πιερρής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών. Ο Κύκλος είχε μια ενιαία θεματική ενότητα και η διαπραγμάτευσή της αποσκοπούσε να δείξει τόσο την αντικειμενική διάρθρωση της ιστορικής πραγματικότητας όσο και τη σωστή μεθοδολογία προσέγγισής της.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Στόχος του Κύκλου ήταν να μελετήσει σε βάθος τον ρόλο του Ελληνισμού στην ιστορία, αναλύοντας τη νομοτέλεια και τον ρυθμό του ιστορικού γίγνεσθαι που συνέχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον σε ένα οργανικό όλο.

Ο Κύκλος είχε δύο μέρη, με 6 και 4 εκδηλώσεις αντιστοίχως.
Στο πρώτο μέρος: 
-    βρήκαμε τους βασικούς ιστορικούς νόμους και διαπιστώσαμε τον ιδιάζοντα γεωπολιτικό χαρακτήρα του 21ου αιώνα,
-    είδαμε τον ενεργό Ελληνισμό να μορφοποιεί τις εξελίξεις του καθοριστικού Κεντρικού Συστήματος της Ιστορίας,
-    προσέξαμε το βάρος της Άπω Ανατολής, ως νέας περιφέρειας του παγκοσμιοποιημένου πια συστήματος, και συμπεράναμε ότι δεν αποτελεί κινδυνο αποσταθεροποίσης του παγκόσμιου συστήματος, αλλά ενσωματώνεται σε αυτό.
-    παρατηρήσαμε το υψηλό γεωπολιτικό δυναμικό της περιφέρειάς μας «της καθ’ ημάς Ανατολής», του ΒαλκανοΜικρασιατικού Πεδίου.
-    και ερμηνεύσαμε την παντελή αποτυχία του ΝεοΕλληνικού Παραμορφώματος και την κατάρρευση του Νεοελληνικού Κράτους.

Στο δεύτερο μέρος ασχοληθήκαμε με την απαραίτητη ερμηνευτική δύναμη και προγνωστική ισχύ της γενικής θεωρίας της ιστορίας που αναλύσαμε στο πρώτο μέρος. Έτσι, στα προηγούμενα σεμινάρια:
-     αποκαλύψαμε την χαρακτηριστική φύση και την πραγματική αιτία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και βρήκαμε το ριζικό σφάλμα στην τρέχουσα αντιμετώπισή της,
-    αναλύσαμε την αναπτυσσόμενη νέα σχέση Κράτους και οικονομίας, τον χαρακτήρα του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος, τον περιορισμό του Κράτους στις θεμελιώδεις αρμοδιότητές του και τις επιπτώσεις που θα έχει ο νέος συσχετισμός πολιτικής εξουσίας και αγορών πάνω στις πολιτικές εξελίξεις και τη Δημοκρατία στον 21ο αιώνα.

Τέλος, στο προηγούμενο σεμινάριο τονίσαμε την αλληλουχία μεταξύ γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων από το ένα μέρος και πολιτιστικών από το άλλο. Ο 20ος αιώνας είδε την καθίζηση του Ευρωπαϊκού πολιτιστικού συστήματος των τελευταίων εκατονταετιών και το ξεπέρασμα της νεωτερικότητας. Επικράτησαν τότε αφενός μεν εμπειρικά μοντέλα κατανόησης της πραγματικότητας και καθοδήγησης της δράσης, αφετέρου δε ολοκληρωτικές ιδεολογίες με εσχατολογικά κηρύγματα. Αντιθέτως, ο 21ος θα είναι αιώνας της φιλοσοφίας με την κλασική έννοια του όρου – η φιλοσοφία ως ολοκλήρωμα πραγματολογικής γνώσης, ως Λόγος του όντος.

Δύο νόμοι και δύο ρυθμοί καθορίζουν την κίνηση της ιστορίας. Πρώτον, η τάση για όλο και μεγαλύτερη και βαθύτερη ολοκλήρωση της ανθρώπινης συνύπαρξης με στόχο την παγκοσμιοποίηση. Και δεύτερον ένα εκκρεμές μεταξύ μιας ενδοκοσμικής και μιας αλλοκοσμικής θεώρησης. Το πρώτο κοσμοθεωρητικό και βιοθεωρητικό μοντέλο προβάλλει μια θετική κατάφαση του νοήματος του κόσμου ως πεδίου φυσικής τελειότητας και καλλιεργεί την αξιολογία της αλληλουχίας αριστείας – επιτυχίας – ευδαιμονίας. Το δεύτερο μοντέλο στέκεται στην αρνητική ενέργεια της ύπαρξης μέσα στον κόσμο ως ωκεανό οδύνης, ατελέσφορου αγώνα και ματαιότητας, υπόσχεται δε έξοδο και λύτρωση του ανθρώπου στο επέκεινα του τόπου και του χρόνου.

Η εποχή μας εισάγει μια νέα επικράτηση του ενδοκοσμικού μοντέλου με την αξιολογία του της ικανότητας και της επιτυχίας. Διαγνώσαμε την περιοδικότητα στις επικρατήσεις των δύο κοσμοθεωρητικών αυτών στάσεων μέσα στην ιστορία και διαπιστώσαμε τους κύριους σταθμούς της.

«Τέλος» είναι η τελειότητα και το τέρμα. Η επίτευξη ενός σκοπού είναι και το φυσικό τέρμα της κίνησης και του αγώνα πραγμάτωσής του. Αυτή είναι η πραγματική σημασία του «Τέλους της Ιστορίας». Η ιστορία έχει έναν σκοπό, και αυτός είναι η τελειότητα της ανθρώπινης φύσης. Αυτός επιτυγχάνεται με τη συλλειτουργία των δύο ρυθμών της. Η συσσωμάτωση της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας σε μεγαλύτερες ενοποιήσεις χώρων και ανθρώπων παρέχει το θεμέλιο για την υλοποίηση της ανθρώπινης φύσης στην τελειότητά της. Ενώ το εκκρεμές μεταξύ των δύο κοσμοθεωρητικών μοντέλων ενεργοποιεί στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό. Ιστορία είναι η διαδικασία μέγιστης ανθρώπινης αυτοπραγμάτωσης κατά την τελειότητα της ανθρώπινης φύσης.

Ο 21ος αιώνας παρουσιάζει την ταυτόχρονη δράση των δύο νόμων-ρυθμών της ιστορίας, χωρίς διαφορά φάσεως: παγκοσμιοποίηση και ενδοκοσμική ροπή. Κάτι μεγάλο κυοφορείται.

Το τελευταίο σεμινάριο του Κύκλου θα γίνει την Τετάρτη (και όχι Πέμπτη) 3 Φεβρουαρίου, στις 8.30 το βράδυ με θέμα:

Το Μέλλον της Αμερικανικής Ηγεμονίας:
Θα γίνει Παγκόσμια Αυτοκρατορία;

Επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε στην πρώτη συναντησή μας αυτου του κύκλου . Μετά το Σύστημα Ισορροπίας Δυνάμεων που διείπε τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος για αιώνες, (παρά τις εκάστοτε απόπειρες ανατροπής του), και μετά τον Διπολισμό της περιόδου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Παγκόσμιο Σύστημα έχει γίνει μονοπολικό, με μια εστία. Πρόκειται για Αμερικανική Ηγεμονία. Το καίριο ζήτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξή της. Θα ολοκληρωθεί ως γενικευμένη παγκόσμια διοίκηση («Αυτοκρατορία») ή θα αποδομηθεί πριν φθάσει η Αμερική το «προφανές πεοπρωμένο» της (manifest destiny);

Την Τετάρτη θα αναλύσουμε τους όρους του προβλήματος και τους παράγοντες λύσεις του. Θα επιχειρήσουμε δηλαδή μια τεκμηριωμένη απάντηση στο μείζον ερώτημα του καιρού μας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος.

Μετά την ομιλία-εισήγηση γίνεται διεξοδική, ανοικτή συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.