Home » Seminars » ΚΑ' Κύκλος » Σεμινάριο 6  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚA΄ ΚΥΚΛΟΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται μετά τη διακοπή της εορταστικής περιόδου ο ΚΑ’ Κύκλος των Σεμιναρίων ΙστορικοΦιλοσοφικού Λόγου, που διοργανώνει στην Πάτρα ο φιλόσοφος Απόστολος Πιερρής, διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών. Ο ΚΑ΄ Κύκλος έχει μια ενιαία θεματική με γενικό τίτλο:

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Αποτελεί μια προσπάθεια να προσεγγισθούν τα προβλήματα του παρόντος μέσα από μια βαθύτερη γνώση του ιστορικού γίγνεσθαι, η οποία και θα επιτρέψει ασφαλέστερη πρόγνωση του μέλλοντος.

Στις 6 εκδηλώσεις πριν τις γιορτές ξεκινήσαμε από το γενικότερο επίπεδο της ιστορίας και φθάσαμε μέχρι την ειδική περίπτωση της Νεοελληνικής πραγματικότητας, σε μια παραδειγματική κίνηση σκέψης σύμφωνα με τον κλασσικό Λόγο. Διαγνώσαμε τους βασικούς ιστορικούς νόμους και τον θεμελιώδη ρυθμό της ιστορίας προς επίτευξη του τελικού σκοπού της. Είδαμε τον πρωταγωνιστικό και διαχρονικό ρόλο του Ελληνισμού στις εξελίξεις του Κεντρικού Συστήματος της Ιστορίας. Ταυτοποιήσαμε τον βασικό χαρακτήρα της τωρινής Παγκοσμιοποίησης και τη συγκεκριμένη μονοπολική μορφή του Παγκόσμιου Συστήματος στην εποχή μας. Αναλογιστήκαμε τη σημασία της Άπω Ανατολής, που έχει πια οργανικά συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο σύστημα και δρα ως η βαρύνουσα νέα περιφέρειά του. Διαπιστώσαμε τη μόνιμα αυξημένη και συχνά διεγερμένη δυναμική του περιφερειακού μας χώρου, του ΒαλκανοΜικρασιατικού γεωπολιτικού πεδίου. Και τέλος καταλήξαμε στην ανάλυση και εξήγηση της καθολικής αποτυχίας του ΝεοΕλληνισμού και του Ελληνικού Κράτους.

Στα 4 επόμενα σεμινάρια θα ασχοληθούμε με τις προβλέψεις για τον 21ο αιώνα με βάση τη θεωρία της Ιστορίας που αναπτύξαμε στα προηγούμενα. Τα αποφασιστικά κριτήρια για την αλήθεια κάθε επιστημονικής θεωρίας είναι η ερμηνευτική της ισχύς και η προγνωστική της δύναμη. Πόσο καλά δηλαδή συνδέει σε ένα ενιαίο πλαίσιο μεγάλο εύρος και βάθος διαφορετικών φαινομένων. Και πόσο αποτελεσματικά υπάγει αβίαστα σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο άγνωστα ή μελλοντικά φαινόμενα. Αυτόν τον έλεγχο των φιλοσοφικών τοποθετήσεων που κάναμε στο πρώτο μέρος του παρόντος κύκλου θα επιχειρήσουμε στο δεύτερο. Αρχίζοντας από το συνταρακτικό φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Έτσι την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, στις 8.30 το βράδυ, θα συζητήσουμε το θέμα:

Διεθνής Οικονομική Κρίση:
Η Φύση της, η Πραγματική Αιτία
και η Συναιτιότητα των Αφορμών.

Σε ένα φυσικό σύστημα ελεύθερης οικονομίας η ισορροπία είναι δυναμική. Στηρίζεται σε αυτόματες διευθετήσεις αναρίθμητων παραγόντων σε συνεχή δράση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πίσω όμως από το άπειρο των φαινομένων ευρίσκεται η ουσία τους, που έχει μια πολύ ορισμένη μορφή. Μελετώντας τη μορφή αυτή αναγνωρίζουμε τη φύση τόσο της ισορροπίας που συνέχει την ενότητα του οικονομικού πεδίου και που ισχύει στην κανονική κατάσταση του συστήματος, όσο και των κρίσεων ανισορροπίας που αποδεικνύουν τη δυναμική του. Η θεωρία πρέπει να εξηγεί με τις ίδιες αρχές, σε κοινό πλαίσιο και με ενιαίο τρόπο, τόσο την κατάσταση ισορροπίας όσο και τις κρίσεις του συστήματος. Χρειάζεται μια γενικευμένη θεωρία της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Η σωστή κατανόηση των οικονομικών κύκλων ευρίσκεται στον πυρήνα μιας τέτοιας θεωρίας.

Μια σειρά ερωτημάτων καίριας σημασίας θα αναλυθούν και θα επιχειρηθεί να απαντηθούν. Είναι η παγκόσμια κρίση, κρίση του καπιταλισμού; Τι την προκάλεσε; Ουσιώδες είναι να βρούμε ποιο είναι το βασικό αίτιο που την δημιούργησε, και ποιοι οι επιβοηθητικοί παράγοντες γένεσής της, ποια τα συναίτια και οι αφορμές της. Δείχνει αστάθεια και ανεπάρκεια του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας ή αντιθέτως αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της υγείας του; Πώς αξιολογούνται τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπισή της; Βοηθούν στο ξεπέρασμά της και ποιες οι συνέπειές τους για τις μελλοντικές εξελίξεις; Προβλέπεται νέα κρίση στο προσεχές μέλλον σαν υποτροπή της παρούσας; Ποια στρατηγική αντιμετώπισής της είναι συμβατή με τη φύση της και πηγαίνει στη ρίζα της;

Τέλος, ποια είναι η σχέση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με τα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας; Ποια είναι η μόνη συνολική οικονομική πολιτική ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας τώρα υπό το κράτος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;

Αυτά θα συζητήσουμε την Πέμπτη το βράδυ κινούμενοι από τα επιστημονικά στα πρακτικά και από τα γενικά στα συγκεκριμένα και από τη θεωρία στην εφαρμογή, σύμφωνα με το «κλειδί» του κλασσικού Λόγου.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος.

Μετά την ομιλία-εισήγηση γίνεται διεξοδική, ανοικτή συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.