Home » Seminars » ΚΑ' Κύκλος » Σεμινάριο 3  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚA΄ ΚΥΚΛΟΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται και αναπτύσσεται σαν ένα οργανικό όλο ο νέος ΚΑ΄ Κύκλος των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου που οργανώνει ο φιλόσοφος Απόστολος Πιερρής, διευθυντής του διεθνούς κύρους Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών. Οι συζητήσεις μετά από κάθε ομιλία είναι διεισδυτικές και αναπτύσσονται επίσης προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός forum κριτικής, ελεύθερης και απροκατάληπτης σκέψης. Τα Σεμινάρια μπορούν να μετασχηματιστούν με αυτόν τον τρόπο από forum αναλύσεων και συζητήσεων σε μια πιο εστιασμένη «παραγωγή και δεξαμενή σκέψης».

Η γενική θεματική του παρόντος Κύκλου είναι:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ξεκινήσαμε ανακαλύπτοντας τους θεμελιώδεις, γενικούς ιστορικούς νόμους όπως προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική ανάλυση του ανθρώπινου παράγοντα στο χρόνο όσο και από την εμπειρική ιστορική πραγματικότητα δια μέσου των αιώνων. Εν συνεχεία και μέσα στη βασική δομή που καθορίζουν οι ιστορικοί νόμοι, διαπιστώσαμε τον καθοριστικό ρόλο που ο Κλασσικός Ελληνισμός, σαν Επανάσταση του Λόγου, έχει στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστορικής εξέλιξης για το Κεντρικό Σύστημα της Ιστορίας. Στην κοσμοϊστορική εποχή μας οι ιστορικοί νόμοι οδήγησαν στην πρώτη καθολική παγκοσμιοποίηση του ανθρώπινου συστήματος. Η παγκοσμιοποίηση αυτή δημιούργησε στις μέχρι τώρα παρυφές του Κεντρικού Συστήματος μια Περιφέρεια ιδιαίτερου βάρους για τις προσεχείς εξελίξεις του 21ου αιώνα. Την Περιφέρεια της Άπω Ανατολής με εστία την Κίνα. Είδαμε ότι η έκταση και το βάθος της επίδρασης του Σινικού Παράγοντα στην ιστορία του 21ου αιώνα θα εξαρτηθεί σε τελευταία ανάλυση από τον συσχετισμό ιδεολογικής ισχύος μεταξύ του Κινεζικού και του κλασσικού Ελληνικού Τρόπου Σκέψης και αξιολογίας, μεταξύ του ΤΑΟ και του Λόγου. Έγινε η εκτίμηση ότι όπως ο κλασσικός Ελληνισμός σηματοδοτεί και εννοιοδοτεί τις εξελίξεις του Κεντρικού Συστήματος της Ιστορίας από την Επανάσταση του Λόγου μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσει να αποτελεί τον κομβικό πόλο των μελλοντικών εξελίξεων του παγκοσμιοποιημένου πια Συστήματος. Η περιφέρεια της Άπω Ανατολής και η Κίνα θα ενσωματωθούν δημιουργικά σε αυτό αντί να το αποσταθεροποιήσουν  ή να το ανατρέψουν υπέρ ενός δικού τους πόλου του οικουμενικού πεδίου.

Την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, ο Κύκλος συνεχίζεται με θέμα:

Γεωπολιτική Διαχρονική Πύκνωση:
Το Πολυδύναμο ΒαλκανοΜικρασιατικό Πεδίο.

Το παγκόσμιο Γεωπολιτικό και Γεωπολιτιστικό Πεδίο παρουσιάζει σε ορισμένες περιφέρειες εξαιρετική πύκνωση, σαν το πεδίο βαρύτητας κοντά σε μεγάλες μάζες ή το γεωδαιτικό πεδίο σε τοπογραφικά μεγάλης ενέργειας (ανωμαλίες και απότομες κλίσεις). Τέτοια πύκνωση που υποδηλώνει εξαιρετική συγκέντρωση ενέργειας εμφανίζει διαχρονικά η ΒαλκανοΜικρασιατική περιοχή, η οποία συνεχώς εκπέμπει ή απορροφά ισχυρές επιρροές και επιδράσεις.

Τα Βαλκάνια και η Μικρά Ασία κατέχουν τεράστιο δυναμικό, αποτελούν δε γεωπολιτικά μια αδιάσπαστη ενότητα με ισχυρή συνεκτική ροπή στο χρόνο. Για μακραίωνες περιόδους παραμένουν ενοποιημένα ή υπό ενοποίηση, με σχετικά βραχύβιες διασπαστικές εποχές. Ας σκεφτεί κανείς τις ολοκληρώσεις του χώρου (και τις ευρύτερες συσπειρώσεις με κεντρο αυτόν) επί Μακεδονικής κυριαρχίας και τις διαδοχικές Αυτοκρατορικές συνθέσεις, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική. Και ας αντιπαραθέσει την ανυπαρξία διαρκούς ολοκλήρωσης του ιστορικού Ευρωπαϊκού χώρου που μόνο για βραχύτατες ιστορικές στιγμές και υπό την βίαια καταστολή της φυσικής του τάσης για πολυμερισμό μπόρεσε να ενοποιηθεί και αυτό μερικώς (ασταθής και ολιγοετής Γαλλική και Γερμανική ολοκλήρωση).

Στο Σεμινάριο της Πέμπτης θα συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά του ΒαλκανοΜικρασιατικού πεδίου που του παρέχουν τέτοια γεωπολιτική φόρτιση, θα παρακολουθήσουμε την ιστορία του δυναμικού του και τη φορά της ενέργειάς του προς τα έξω ή εντός του μέσα στην ιστορία, και θα αναζητήσουμε τις αιτίες του γεγονότος αλλά και πρακτικά την πρόβλεψη για τις εξελίξεις που το αφορούν στον 21ο αιώνα. Και πάλι θα προεκτείνουμε το παρελθόν στο μέλλον λαμβάνοντας φυσικά υπόψη την ιδιαιτερότητα των τρεχουσών κοσμοϊστορικών μεταβολών και της αποφασιστικής ροπής του παγκόσμιου συστήματος σήμερα. Ειδικότερα θα μελετήσουμε προσεκτικά τον ρόλο του ΒαλκανοΜικρασιατικού πεδίου στο εγκαθιδρυδέν Παγκόσμιο Σύστημα της Αμερικανικής Ηγεμονίας, σε σχέση μάλιστα με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συστήματος αφ’ ενός και της Κινεζικής Νέας βαρύνουσας  Περιφέρειας της παγκοσμιοποίησης, και συγκεκριμένα της Κινεζικής ορμής, αφ’ ετέρου.

Τέλος, θα διερευνήσουμε το δυναμικό προβολής ισχύος και εξακτίνωσης της ενέργειας του ΒαλκανοΜικρασιατικού Πεδίου (με διάφορους βαθμούς επιρροής και αλληλεπίδρασης) σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, Ρωσία, Καυκασία, Μέση Ανατολή, Περσία και Κεντρική Ασία.

Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, θα γίνει μεθοδική αναφορά στην Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από το 1954 μέχρι σήμερα. Θα εντοπιστούν οι αιτίες της υποβάθμισης της ισχύος της χώρας και των ποικίλων και βαθύτατων αδιεξόδων στα οποία έχει εισέλθει και θα προταθεί νέα συνολική Εθνική Στρατηγική για το μέλλον, στην κρισιμότατη καμπή στην οποία ευρίσκεται η χώρα, ακριβώς εμπρός σε γεωπολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό γκρεμό.

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ στον συνήθη τόπο, την Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος.

Μετά την ομιλία ακολουθεί διεξοδική, ανοικτή συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.