Home » Seminars » ΚΑ' Κύκλος » Σεμινάριο 2  
PDF Print E-mail

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΚA΄ ΚΥΚΛΟΣ



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία ο νέος ΚΑ΄ Κύκλος των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου που διοργανώνει ο φιλόσοφος Απόστολος Πιερρής, διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών. Το κοινό των προσώπων με ανοικτό μυαλό, κριτική σκέψη και ελεύθερη αναζήτηση ανταποκρίνεται και μετέχει στο διπλό εγχείρημα στο οποίο είναι αφιερωμένα αυτά τα σεμινάρια: αφ’ ενός στη βαθύτερη ανάλυση καίριων προβλημάτων της σημερινής πραγματικότητας στις θεμελιώδεις διαστάσεις τους και στις σημαντικότερες επιπτώσεις τους και αφ’ ετέρου στην επίγνωση της τέχνης του κλασσικού Λόγου να αποκαλύπτει την ουσία της πραγματικότητας και να συγκροτεί στρατηγική μέγιστης αποτελεσματικότητας.

Στον Κύκλο που τώρα πραγματοποιείται, αντικείμενο της κοινής αναζήτησης είναι οι κοσμοιστορικές εξελίξεις της εποχής μας με χρονική προοπτική τον αιώνα που άρχισε, ο δημιουργικός ρόλος του Ελληνισμού σε αυτές και η μοίρα της Ελλάδας που εμμένει μέχρι τώρα στην αναιμική, ανάδελφη περιθωριακότητά της, δείχνοντας ανίκανη να αποτινάξει τη νεοελληνική κακοδαιμονία της.  Ο Γενικός Τίτλος του Κύκλου είναι:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Στις δύο προηγούμενες συναντήσεις βγάλαμε τους γενικούς μακροϊστορικούς νόμους της ανθρώπινης πορείας στον χρόνο και διαπιστώσαμε ότι προβλέπουν επακριβώς τις εξελίξεις που ζούμε και που έρχονται. Επιπλέον αντικειμενικά προέκυψε ο καθοριστικός ρόλος του κλασσικού Ελληνισμού στο ιστορικό γίγνεσθαι, τον οποίο και εξηγήσαμε με ανάλυση της καθολικής και διαχρονικής σταθεράς του Ελληνισμού, σαν της δεύτερης (μετά τη Νεολιθική) Μεγάλης Επανάστασης του ανθρώπου, της ανάδυσης του Λόγου της πραγματικότητας, του όντος.

Η ίδια οργανική σύζευξη μεταξύ των μεγάλων ιστορικών μεταμορφώσεων  στην εξεχόντως δυναμική εποχή μεταβολών και ανανέωσης που διανύουμε και της φύσης του Ελληνισμού, παρατηρείται και κατά τη μελέτη του θέματος του τρίτου Σεμιναρίου με τίτλο:

Η Νέα Περιφέρεια της Παγκοσμιοποίησης:
το Βάρος της Άπω Ανατολής.

Το Μονοπολικό Σύστημα στο οποίο κατέληξε η Ιστορία του Κεντρικού Συστήματος των 1200 τελευταίων ετών (Αμερικανική Ηγεμονία) εδραίωσε την παγκοσμιοποίηση ως ενιαίο δίκτυο σχέσεων ιδεών, κεφαλαίων, πληροφοριών, αγαθών, υπηρεσιών, θεσμών, κρατών και ατόμων. Έτσι το Κεντρικό Σύστημα της Πολιτισμένης Οικουμένης έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία αληθινά Παγκόσμιο. Οι αλληλεπιδράσεις μεγιστοποιούνται καθώς και οι φυσικές αυτοδιευθετήσεις ρόλων και πόρων διευκολύνονται. Άλλες περιοχές, χώρες, μονάδες, ιδέες  και θεσμοί υποβαθμίζονται και άλλες ανέρχονται στην κλίμακα συμμετοχής στην ιστορική φορά των εξελίξεων. Μια νέα περιφέρεια αναδείχτηκε με μεγάλο βάρος, που έγκειτο μέχρι πρότινος ουσιαστικά εκτός του κεντρικού ιστορικού γίγνεσθαι: η Άπω Ανατολή.

Η άνοδος της Κίνας ιδιαίτερα στο προσκήνιο της ιστορίας είναι ραγδαία. Η λειτουργία της στο παγκοσμιοποιημένο ιστορικό σύστημα τώρα πια επεκτείνεται και βαθαίνει συνεχώς. Το μέγα ερώτημα είναι: θα ενσωματωθεί ομαλά σε αυτό με ενεργή φυσικά την ιδιαιτερότητά της; (Είδαμε ότι παγκοσμιοποίηση ΔΕΝ σημαίνει ομογενοποίηση). Ή θα αποσταθεροποιήσει το σύστημα, αδυνατώντας να λειτουργήσει σαν μέρος του;  Ή θα αναλάβει το ηγεμονικό status σε μια επόμενη και ίσως προσεχή ιστορική φάση, αφού προς το παρόν το σύστημα είναι τελεσίδικα Μονοπολικό;

Τέτοια βασικά ερωτήματα κρίνονται στην ιστορία από τις σχέσεις Συνολικής Ισχύος μεταξύ των κέντρων του διεθνούς συστήματος. Και εν τέλει αποφασιστικότερος παράγων Συνολικής Ισχύος είναι η ιδεολογία και η γνώση, γιατί αυτά ενεργοποιούν αποτελεσματικότερα την ανθρώπινη δράση και πράξη.

Και εδώ μπαίνει πάλι στα μακροϊστορικά μεγέθη ο Ελληνισμός. Γιατί το κεντρικό σύστημα της Ιστορίας έχει ιδεολογία και αρχές γνώσης που εκφράστηκαν βέλτιστα στην κλασσική εποχή και επαναδιατυπώνονται με αυξανόμενη καθαρότητα τώρα πάλι στην δική μας Εποχή της Ανανέωσης. Το καίριο και θεμελιώδες ερώτημα είναι λοιπόν ο συσχετισμός πραγματολογικής ισχύος μεταξύ του κλασσικού Ελληνικού τρόπου σκέψης και αξιολογίας και του αντίστοιχου κλασσικού Κινεζικού, μεταξύ Λόγου και Ταο, της οδού και του τρόπου της αλήθειας σε θεωρία και πράξη στους δύο ανεξάρτητους και  ανεπικοινώνητους μέχρι τώρα πολιτισμικούς κόσμους  του Κεντρικού Συστήματος (της Ευρείας Δύσης) και της Απω Ανατολής.

Εκεί θα καταλήξουμε τη συζήτησή μας στο τρίτο σεμινάριο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος.

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει διεξοδική, ανοικτή συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.