Home » International Symposia » Intro » Συναρτήσεις Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας  
PDF Print E-mail

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μια νέα σειρά Διεθνών Συμποσίων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας άρχισε προ δέκα ετών. Ο σκοπός των Συμποσίων είναι να παράσχουν ένα διεθνές forum αμέσου επικοινωνίας της υψηλοτέρας στάθμης για περιορισμένο αριθμό των κορυφαίων ειδικών κάθε φορά στο θέμα τους. Το αντικείμενό τους θα ευρίσκεται στο πεδίο της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας και θα εστιάζεται σε ένα εξειδικευμένο ζήτημα, ώστε να είναι δυνατή η εις βάθος αντιμετώπισή του. Οι προσκεκλημένοι αναπτύσσουν τις θέσεις τους σε μια ανακοίνωση διάρκειας μιας ώρας ακολουθούμενη από ισόχρονη ενδελεχή συζήτηση. Κάθε συνεδρία θα διαρκεί δυο ώρες. Οι εργασίες που θα παρουσιάζονται θα εκφράζουν την έρευνα αιχμής στο συγκεκριμένο αντικείμενο επί διεθνούς επιπέδου, ενώ η έμφαση στην αντιπαράθεση απόψεων και στην αλληλο­κριτική θέσεων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κατευθύνσεις αναλυτικής ερμηνείας αποβλέπει στη δυναμική προώθηση των γνωστικών ορίων του δεδομένου επιστητού. Έτσι, η δημοσίευση των ανακοινώσεων και συζητήσεων των Συμποσίων, που αποτελεί οργανικό μέρος της ιδέας των, αποσκοπεί να καταστεί έργο αναφοράς στην παγκόσμια βιβλιογραφία για τις τελευταίες εξελίξεις στη σχετική έρευνα.


Οι Συναντήσεις αυτές κέρδισαν εξ αρχής και εμπέδωσαν ταχύτατα την τιμητική αναγνώριση, εκτίμηση και αποδοχή των κύκλων των ειδικών διεθνώς ως μια αξιόπιστη διοργάνωση για την καθιέρωση ενός επιστημονικού γεγονότος κορυφαίου επιπέδου, ευρισκομένου στη γνωστική αιχμή του πεδίου των. Χωρίς θεσμικούς όγκους και οικονομικές επιφάνειες, η εν λόγω σειρά Συμποσίων απέδειξε από τις πρώτες ήδη Συναντήσεις, ότι διαθέτει τη δυναμική να καταστεί πολιτιστικό γεγονός πρώτης τάξης για το παγκόσμιο γίγνεσθαι στον καίριο τομέα της αρχαίας Ελληνικής σκέψης. Το γεγονός αυτό συνιστά, πέραν αυτής καθεαυτής της επίτευξης πρωταγωνιστικής θέσης, και παράδειγμα αποτελεσματικότητας, που φανερώνει τι μπορεί να επιτύχει η δημιουργική πρωτοβουλία στο χώρο του πνεύματος, όταν στηρίζεται στις σωστές αρχές. Και η κύρια αρχή που απαρέγκλιτα διέπει τις διοργανώσεις των Συμποσίων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας είναι αυτή που προτάσσει το κύρος της αξίας ουσιαστικού έργου πάνω από κάθε άλλο παράγοντα.

Οι δέκα πρώτες Φιλοσοφικές Συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Σαντορίνη , Μύκονο, Αθηνα, Σαμο, Εφεσο, Λεσβο , Λουτρακι, Σουνιο, παλι Λουτράκι και πάλι Μύκονο (αναλογα προς την θεματικη των Συμποσιων) τα καλοκαίρια του 2001, 2002 , 2003, 2004 , 2005, 2006, 2007 και 2008 στέφθηκαν από εξαιρετική επιτυχία, η οποία αντανακλάται στο κύρος των συμμετεχόντων κάθε φορά συνέδρων, στο επίπεδο των εργασιών και συζητήσεων των υπό έκδοση Πρακτικών και στη μείζονα απήχηση που τα Συμπόσια έχουν στους διεθνείς κύκλους των ειδικών. Η κεφαλαιοποίηση της αποδοχής αυτής προϋποθέτει τη συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας αυστηρά πάνω στην ίδια βάση και γραμμές, μάλιστα χωρίς συγκαταβάσεις που μπορούν να θολώσουν την απόλυτη επιστημονική και ερευνητική αξιοπιστία του εγχειρήματος.


Η σειρά των Συμποσίων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας είναι μοναδική κατά τη σύλληψη και την πραγμάτωσή της στην Ελλάδα, και δρα συμπληρωματικά προς τα Συνέδρια και Σεμινάρια που πραγματοποιούνται: καλύπτει ένα σημαντικό κενό στους υπάρχοντες τρόπους συγκέντρωσης της διεθνούς υψηλής έρευνας στη χώρα μας.


Σημειωτέον ότι τέτοιου είδους Συναντήσεις είναι σπάνιες και στο εξωτερικό. Για μέτρο σύγκρισης αναφέρω τα Συμπόσια της Fondation Hardt. Με τις λιγες πρωτες διοργανώσεις, η Σειρά των Συμποσίων εδώ απέδειξε δυναμική ταχύτατης επίτευξης κύρους, που έχουν θεσμοί μεγάλων μέσων και μακρού χρόνου, όπως είναι το προαναφερθέν ίδρυμα.


Οι διοργανώσεις αυτές έχουν υψηλότατο βαθμό απόδοσης (σχέση αποτελέσματος από άποψη κύρους και ουσίας συντελούμενου έργου προς δαπανούμενους πόρους). Μπορούν δε να έχουν καταλυτική επίδραση λόγω του επιπέδου των στα πολιτισμικά πράγματα της χώρας μας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τόνωση πνευματικής παραγωγής αξιώσεων επί του πεδίου της κλασικής σκέψης αλλά και ευρύτερα. Η καθιέρωση αυτής της σειράς Συμποσίων μπορεί έτσι να προκαλέσει πολλαπλώς μια δυναμική ουσιαστικής αναβάθμισης της θέσης της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτιστικό στερέωμα της πραγματικής πνευματικής παραγωγής.